Dit gigantische bedrag krijgt prinses Amalia aan ‘zakgeld’ zodra zij achttien jaar wordt!

Dit gigantische bedrag krijgt prinses Amalia aan ‘zakgeld’ zodra zij achttien jaar wordt!

29 augustus 2021 Uit Door Smakelijk

Over een aantal maandjes, op 7 december, wordt prinses Amalia, achttien jaar oud. Op deze dag zal haar uitkering ingaan en dan hebben we het niet over een uitkering op bijstandsniveau. Daar zij op de zevende jarig is, krijgt zij voor de resterende drie weken van dit jaar ongeveer 101.000 euro, je leest het goed…. Dat is zo’n 4.000 euro per dag. Vanaf het nieuwe jaar, in 2022 zal ze jaarlijks zo’n 1.500.000 per jaar ontvangen. Het bedrag zal ook nog elk jaar meegroeien met de stijging van de prijzen en de ambtenarensalarissen.

Het is niet de bedoeling dat de prinses dit bedrag kan uitgeven waar zij maar aan wil, dat feest gaat helaas voor haar, niet door. Van dit bedrag is 263.000 euro haar eigen inkomen en de overige 1.232.000 euro is voor de ‘personele en materiële uitgaven’ van ‘de vermoedelijke opvolger van de koning’. Haar vader Willem-Alexander verdient zo’n 5.548.000 per jaar, waarvan 888.000 euro voor hemzelf bestemd is, echter zijn heel veel Nederlanders het niet eens met de hoogte van dat bedrag.